Μέτρηση της Γνώμης των Πελατών μιας Επιχείρησης.

Σε μία περίοδο έντονου ανταγωνισμού σε τομείς όπως είναι το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός, οι επιχειρήσεις που θέλουν να διαφοροποιηθούν έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τι θέλουν αλλά και τι παράπονα έχουν οι καταναλωτές.